Atlas

Eina per a la generació d’aliances i territoris sostenibles

La Comunitat Valenciana té un teixit empresarial ampli i divers, així com una xarxa sòlida de coneixement i innovació, que conformen un ecosistema sòlid i cada vegada compromés amb l’evolució cap a models de producció i consum més sostenibles. Hi ha cada vegada més entitats que assumeixen la seua responsabilitat com a agents actius en la transició cap a una economia circular.

Un dels objectius de la plataforma EnCircular és identificar aquestes organitzacions i facilitar-ne la ubicació al territori autonòmic, d’una manera molt visual i amb un accés fàcil per a totes les persones interessades.. 

Amb aquest mapa no només se’n reconeix la tasca sinó que es propicia la generació d’aliances i de sinergies, de manera que es configuren com una eina valuosa en la construcció de territoris sostenibles.


Sobre este mapa