<- blogcom
FECHA

06/07/2022

TEXTO DE

EnCircular

COMPARTIR
<- blogcom
L’economia circular, el millor aliat davant els reptes més urgents a nivell global

L’extracció i el processament de recursos causen el 90% de la pèrdua de biodiversitat i suposen prop de la meitat de les emissions globals d’efecte d’hivernacle, segons alerta l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en el seu ‘Global Material Resources Outlook to 2060’. Minimitzar l’extracció i l’ús de matèries primeres en un 28% permetria reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en un 39%, amb l’objectiu de complir l’Acord de París i no superar l’augment de temperatura en més de 1,5 °C a final de segle, com s’assenyala en ‘The Circularity GAP Report 2022’.

Per això, l’economia circular es posiciona actualment com el millor aliat davant els reptes més urgents a nivell global: el canvi climàtic, la degradació del capital natural, així com la preservació de la salut i el benestar i els drets humans. Així s’ha destacat en el ‘Circular Economy Business Fòrum’, trobada anual organitzada pel Grup d’Acció d’Economia Circular de Forética, on també s’ha esmentat que encara existeix un gran gap entre la urgència de canvi de model i el finançament disponible, que és una de les grans limitacions en aquesta transició, segons les conclusions dels experts que van participar en la cinquena edició de la trobada ‘Circular Economy Business Fòrum’ en el marc del ’Grup d’Acció en Economia Circular’ de Forética.

No obstant això, “l’ecosistema actual de polítiques públiques tant a nivell europeu com espanyol suposa un punt d’inflexió per a avançar cap a un model econòmic més eficient amb el planeta i les persones. Tot això en un context en el qual, tal com assenyala el full de ruta ‘Visió 2050. El moment de la transformació’ -llançada recentment en el marc del Consell Empresarial Espanyol per al Desenvolupament Sostenible– una de les transformacions sistèmiques clau en l’anomenada ‘Dècada de l’Acció’ passa per transformar la manera en la qual utilitzem els productes i materials”, com destaca Ana Herrero, Directora de Projectes i Serveis de Forética.

Redirecció de fluxos financers

En l’últim informe publicat per Forética en el marc del Grup d’Acció (‘Innovació i finançament: els pilars per a la transformació circular’), es destaquen la innovació i el finançament com els dos grans pilars de transformació circular per a les empreses, que estan incorporant diferents estratègies per a la transformació dels seus processos, productes i serveis. L’estudi analitza la importància de redirigir els fluxos financers cap a una transició circular, una cosa en la qual cada vegada s’està posant més èmfasi per a aconseguir que Europa i, en concret Espanya, puguen progressar cap a una recuperació verda i sostenible.

Elena Ruiz, Manager del Grup d’Acció en Economia Circular de Forética, destaca: “Malgrat que encara queda un camí per recórrer per a aconseguir aquesta la redirecció de fluxos financers, el context actual també ens mostra que el panorama financer vinculat a l’economia circular està experimentant un important creixement en els últims anys, posicionant-se com un element fonamental en la transició cap a una economia més sostenible. Això és una cosa que ja s’està veient reflectit en les dades, ja que des de principis de 2020, els actius generats a través de fons de capital de l’economia circular com a objectiu únic o parcial d’inversió, s’han vist incrementats de 300 a més de 2.000 milions de dòlars, és a dir, s’ha multiplicat per sis”.

Comunicat complet de Forética, publicat el 5/7/2022: ‘L’economia circular, clau per a l’acció empresarial davant els reptes globals més urgents en matèria de sostenibilitat’

Últimas noticias

Ecosistema
BlogCom

24/02/2024

La nova 'NEB Toolbox' reuneix eines per a planificar i dissenyar pr...

VER MÁS->
Ecosistema
BlogCom
Al día

22/02/2024

La taxa de circularitat a Espanya cau del 10,4% al 7,1% en 12 anys

VER MÁS->
Ecosistema
BlogCom

20/02/2024

Aprovada la nova 'Directiva sobre l'apoderament dels consumidors pe...

VER MÁS->