<- Recursos
FECHA

12/08/2021

COMPARTIR
<- Recursos
‘The circular economy as a de-risking strategy and driver of superior risk-adjusted returns’. Fundación Ellen MacArthur. (Agost 2021)

Les estratègies vinculades a l’economia circular poden reduir els riscos d’inversió i generar rendiments superiors ajustats al risc, segons el llibre blanc ‘The circular economy as a de-risking strategy and driver of superior risk-adjusted returns’ (L’economia circular com a estratègia de reducció del risc i impulsora de rendiments superiors ajustats al risc), elaborat per la Universitat Bocconi, la Fundació Ellen MacArthur i Intesa Sanpaolo.

El document revela com les estratègies d’economia circular poden reduir el risc d’inversió en desvincular el creixement econòmic del consum de recursos, diversificar els models de negoci i permetre a les empreses anticipar-se millor a una regulació més estricta i als canvis en les preferències dels clients. La incorporació dels principis de l’economia circular també redueix l’exposició a les interrupcions de la cadena de subministrament i la volatilitat dels preus dels recursos.