<- blogcom
FECHA

22/12/2022

TEXTO DE

COMPARTIR
<- blogcom
La iniciativa TABIOL desenvoluparà taulers per a moble i construcció a partir de residus biomàsics i tèxtils

Un equip d’especialistes en química dels instituts tecnològics AIDIMME i ITQ està desenvolupant un procés adaptat de recuperació de residus per a realitzar nous taulers a partir de materials sostenibles i biodegradables procedents del sector forestal i tèxtil per a diferents aplicacions i usos, com a aïllants tèrmics i acústics en construcció o la fabricació de mobiliari, entre altres utilitats.

La iniciativa part del projecte TABIOL “Investigació sobre la valorització industrial de residus de biomassa autòctona i cotó del sector tèxtil mitjançant un procés de carbonització hidrotermal per als sectors del moble i la construcció”, coordinada per AIDIMME en col·laboració amb els socis de l’Institut de Tecnologia Química, ITQ, (centre mixt de la Universitat Politècnica de València i el Consell Superior d’Investigacions Científiques, CSIC) i les empreses Ingelia, S.L i Indutec Solid, S.L., i és finançat per l’Agència Valenciana de la Innovació, AVI, fins a juliol de 2024.

Innovació circular

TABIOL  pretén aportar innovació en el procés de carbonització hidrotermal que produeix un material denominat “hydrochar” (similar al conegut pèl·let) utilitzat fins hui com a recurs energètic, i adaptar-ho per a dotar de noves funcionalitats a la nova matèria primera reutilitzada que podria passar a dir-se TABIOL (tauler biològic) i incorporar-ho a un entorn d’economia circular.

Segons expliquen els socis del projecte, l’esgotament dels recursos naturals utilitzats tradicionalment, l’acumulació de residus o la contaminació del medi ambient són alguns dels problemes que encara la societat hui dia.

Enfront d’això, els investigadors defensen la necessitat d’integrar l’economia circular, és a dir, reutilitzar i reciclar els materials de què disposem durant el major temps possible. “Per això, és necessari trobar noves matèries primeres generades a partir dels residus formats en l’entorn pròxim per a produir materials i productes de llarga duració”, apunten des de TABIOL .

Reduir la contaminació

Els promotors de la iniciativa destaquen que TABIOL aportarà solucions que permetran reduir l’ingent volum de residus tèxtils de cotó que en gran manera acaben incinerats en abocadors, i donarà eixida a la biomassa forestal i restes de poda que en l’actualitat es cremen en el propi camp, amb les corresponents emissions de CO₂ i perjudici mediambiental.

En el seu diagnòstic, l’equip de TABIOL assenyala que una de les indústries més contaminants en l’actualitat és la tèxtil, entre altres coses perquè generen una gran quantitat de residus. D’una banda, estan els subproductes industrials i per un altre, els generats a nivell particular en les llars. “Lluny de solucionar-se, la moda ràpida està fent que aquesta problemàtica s’estiga agreujant, amb la qual cosa, urgeix trobar solucions per a transformar aquests residus en productes amb algun valor industrial”, indiquen els socis del projecte.

L’equip de treball aclareix que d’altra banda existeixen residus generats de manera natural l’acumulació de la qual pot arribar a ser problemàtica i que es podrien emprar per a fabricar altres productes, com la biomassa residual forestal i agrícola. Tradicionalment, aquests residus s’han considerat de baix valor i s’han cremat en el mateix camp. En ser deixalles altament inflamables, existeix el risc que provoquen incendis descontrolats que es propaguen a alta velocitat, a més d’emetre grans quantitats de CO₂ a l’atmosfera. Per aquestes raons, en els últims anys s’estan promovent polítiques per a revaloritzar aquest tipus de biomassa, expliquen.

Així, TABIOL  pretén aportar innovació en el procés de carbonització hidrotermal que produeix un material denominat “hydrochar” (similar al conegut pèl·let) utilitzat fins hui com a recurs energètic, i adaptar-ho per a dotar de noves funcionalitats a la nova matèria primera reutilitzada que podria passar a dir-se TABIOL  (tauler biològic) i incorporar-ho a un entorn d’economia circular.

Restes de poda d’olivera, pi blanc

En el projecte TABIOL  s’utilitzaran els residus de dues espècies arbòries: les restes de poda d’olivera que, necessàriament, s’han de realitzar perquè l’arbre produïsca olives en quantitat i qualitat adequades, així com els residus procedents del pi halepensis (o coscoll), el qual és l’espècie dominant entre les coníferes, present en el 72% de la superfície arbrada i considerat tàxon fonamental en la Comunitat Valenciana.

Producció del hydrochar i desenvolupament de taulers

El projecte tractarà la matèria primera mitjançant un procés de carbonització hidrotermal. En ell, es concentra el carboni en biomassa humida produint un material sòlid carbonoso (el hydrochar) I és en un segon pas quan s’optimitzen les característiques químiques d’aquest material per a la fabricació de taulers de partícules.

D’aquesta manera, es pretén desenvolupar un únic procés per a tractar residus de diferent naturalesa i diversificar l’ús del hydrochar, que fins hui s’ha destinat únicament a fins energètics.

Així, el projecte presenta una alternativa per a revaloritzar aquests residus fora del sector energètic i reduint l’emissió de CO₂, ja que, en l’actualitat, tant la matèria primera, com el producte tractat mitjançant carbonització hidrotermal es destinen principalment a la combustió. En el seu lloc, es formaran taulers de llarga duració que es puguen usar tant per a mobiliari com per a aïllament tèrmic en construcció, substituint materials que, en la seua majoria, són procedents de derivats del petroli.

“Aquests ecotableros proporcionaran, tant al sector de la construcció, com al de de el moble, materials més sostenibles, dels que, al seu torn, s’estudiarà el seu reciclatge i reutilització com a nous taulers al final de la seua vida útil, de manera que puguen incrementar-la i contribuir en major mesura a l’economia circular”, afig l’equip de TABIOL.

Últimas noticias

Ecosistema
BlogCom

24/02/2024

La nova 'NEB Toolbox' reuneix eines per a planificar i dissenyar pr...

VER MÁS->
Ecosistema
BlogCom
Al día

22/02/2024

La taxa de circularitat a Espanya cau del 10,4% al 7,1% en 12 anys

VER MÁS->
Ecosistema
BlogCom

20/02/2024

Aprovada la nova 'Directiva sobre l'apoderament dels consumidors pe...

VER MÁS->