<- Recursos
FECHA

03/11/2021

COMPARTIR
<- Recursos
‘Circular economy – material flows 2020’. Eurostat / European Commission. (Nov. 2021)

En 2020, la taxa de circularitat -percentatge de recursos utilitzats en processos productius que procedeixen de materials reciclats o recuperats- va aconseguir el 12,8% a la Unió Europea, segons les dades de l’oficina estadística, Eurostat. Aquesta taxa se situa 0,8 punts per damunt de la d’un any abans i 4,5 punts més que l’any 2004, el primer en el qual es va comptabilitzar, com a part de les polítiques de seguiment de la UE sobre l’economia circular.

Espanya se situa lleugerament per davall de la mitjana europea, amb el 11,2%. En els últims exercicis, ha anat millorant de manera progressiva, recuperant-se de la tendència negativa que va registrar entre 2010 i 20215, període en el qual va passar del 10,4% al 7,5%.

Accés a l’informe complet d’Eurostat, punxant ací.