<- Recursos
FECHA

28/06/2023

COMPARTIR
<- Recursos
‘The Circularity Gap Report 2023’. Circle Economy. (Gener 2023)

La taxa de circularitat de l’economia mundial acumula importants retrocessos any rere any, al mateix temps que s’incrementa l’extracció global de recursos naturals, segons les dades recollides en l’informe ‘The Circularity Gap Report 2023’, del Circle Economy. Aquest índex, que se situava en el 9,1% en 2018 es va reduir al 8,6% en 2020 i, actualment, se situa en el 7,2%.

L’estudi conclou que «l’adopció d’una economia circular podria reduir la necessitat global d’extracció de materials en aproximadament un terç. Aquesta reducció es basa en l’eliminació dels combustibles fòssils -especialment el carbó- i de la demanda de minerals de gran volum, com l’arena i la grava».

L’informe proposa 16 ‘solucions circulars’, «orientades tant al descens de l’extracció de materials verges (usar menys) com a utilitzar millor i durant més temps els materials que tenim, així com canviar els combustibles fòssils per energia renovable i els materials tòxics per altres regeneratius. També impulsen l’ús de materials secundaris (reutilitzar), entre altres».

Pots accedir a ‘The Circularity Gap Report 2023’ complet, ací.